شعر عطار

میان صد بلا خوش باش با او خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست

میان صد بلا خوش باش با او خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست شعر عطار

میان صد بلا خوش باش با او خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست

شعر عطار نیشابوریآدرس در توئیتر و اینستاگرام و تمام پیام‌رسان‌ها :

eshgherfan@