عشق و عرفان عاشورا در بیان رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای

عشق و عرفان عاشورا در بیان رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای