لزوم حفظ جهت گیری های امام خمینی‌(ره) در ادامه مسیر انقلاب


http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1392/1392052212816216.jpg


+ پوستر


+ کلیپ صوتی