سال 1426ه.ق. - 1384ه.ش. - وارد حوزه علمیه مشهد مقدس شدم

بحمدالله هنوز طلبه هستم
...إن شاء الله تا آخر عمر تحت عنایات اولیاء خدا در مسیر حقیقت جویی باشم


أحب الصالحین و لست منهمکلیک کنید:
صفحه اول وبلاگ (خانه)
روح الله قادری

روح الله قادری

روح الله قادری

روح الله قادری
روح الله قادری